• چهارشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۷

سایت خدمات رایگان مشاوره حقوقی

تعداد بازدید 350
lo
ورود به صفحه اینستاگرام

خدمات ویژه موکلین
۱- دریافت حق الوکاله پس از اخذ نتیجه به نفع شما
۲- آموزش حقوقی بصورت رایگان برای کادر اداری مجموعه شما
۳- ارایه خدمات مشاوره رایگان برای کارکنان وافراد معرفی شده از جانب شما
۴- اعزام کارشناس حقوقی جهت شرکت در جلسات مذاکرات قراردادهای خرید و فروش و مشارکت
۵- ارایه خدمات مشاوره خانوادگی تلفنی وحضوری رایگان برای افراد معرفی شده از جانب مجموعه شما

👇👇👇👇👇
http://sajjadaghajani.ir

ورود به صفحه اینستاگرام

مطالب مشابه