• جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

سایت سیکا | کارهای کوچک آنلاین

تعداد بازدید 193
سایت سیکا | کارهای کوچک آنلاین
ورود به صفحه اینستاگرام

به نظر ما و تا آنجا که میدانیم، سیکا اولین بازار کسب و کار آنلاین مهارت‎ در فضای وب فارسی است. البته مهارت هایی که در قالب کارهای کوچک و نه پروژه ها بزرگ قابل ارائه باشند

http://sica.ir

ورود به صفحه اینستاگرام

مطالب مشابه