• شنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۷

سایت کویرها و بیابان های ایران

تعداد بازدید 347
سایت کویرها و بیابان های ایران
ورود به صفحه اینستاگرام

این تارنما دارای ۱۰،۰۰۰ صفحه مقاله تخصصی در ارتباط با طبیعت ایران و بالاخص کویر است. بیش از ۵۰،۰۰۰ عکس از مناطق مختلف طبیعت ایران جهت آشنایی به همراه نقشه موقعیت منطقه، پراکندگی جانوری و گیاهی و … جهت آشنایی طبیعت دوستان در تارنما قرار گرفته است

http://irandeserts.com

#عکس #گیاهان #جانوران #کویر #طبیعت

ورود به صفحه اینستاگرام

مطالب مشابه